Dyrygenci

Zdjęcie: Agnieszka Panas

Agnieszka Panas — dyrygent

Dyrygentka, śpiewaczka, pedagog muzyki. Absolwentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej (spec. prowadzenie zespołów), Wokalistyki (spec. pedagogika wokalna) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku), Filologii polskiej (na Uniwersytecie w Białymstoku) oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy).

Prowadzi działalność w zakresie dyrygentury i śpiewu solowego, uczestnicząc w koncertach oraz podejmując inicjatywy we współpracy z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce. Jako chórzystka, solistka i korepetytor jest od 2009 roku nieprzerwanie związana z Chórem Akademickim Uniwersytetu w Białymstoku, biorąc udział w licznych koncertach i festiwalach. W latach 2016-2020 przynależała do Kwartetu Wokalnego TRE DONNE, z którym wykonała ponad 70 koncertów na terenie całego kraju obok czołowych artystów scen polskich. Od 2016 roku prowadzi w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny „Nadbiebrzańskie Nutki”, który jest zwycięzcą kilkudziesięciu nagród na festiwalach w całym kraju. Od 2017 r. założycielka i dyrygentka chóru w parafii św. Anny w Białymstoku. Warsztat dyrygencki i wokalny szkoliła na kursach mistrzowskich znakomitych artystów (m.in., J. Knecht, A. Kohler, E. Biegas, M. Gandecki, B. Błoński, A. Paszek-Trefon, A. Franków-Żelazny). Została laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu Dirigere e Cantare w Katowicach (2018) oraz I Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygenckiego we Wrocławiu (2021).

Od 2020 roku jest wykładowcą przedmiotów muzycznych i emisji głosu na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2023 pełni funkcję dyrygenta Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku.


Zdjęcie: Edward Kulikowski

Edward Kulikowski — dyrygent w latach 1977–2023

Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Od początku swojej działalności artystycznej inicjował i prowadził wiele działań animacyjnych w społecznym ruchu muzycznym, m.in. współpracując z Białostockim Towarzystwem Muzycznym.

W 1977 roku został dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku (wcześniej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku). Jest autorem wielu opracowań chóralnych wykonywanych przez zespół. Opublikował dwa tomy opracowań utworów a capella na chór mieszany. W roku 2018 ukazał się tom zatytułowany Raduje się serce, zawierający opracowania utworów patriotycznych, a w roku 2020 tom Pozwól mi Twe męki śpiewać z opracowaniami tradycyjnych pieśni pasyjnych.

Od 1983 roku współpracuje z Operą i Filharmonią Podlaską — Europejskim Centrum Sztuki. W ramach tej współpracy przygotował i poprowadził wiele koncertów a capella i oratoryjnych, m.in. Oratorium na Boże Narodzenie J. S. Bacha, Te Deum Laudamus G. F. Haendla, Mszę nelsońską J. Haydna, Mszę C-dur L. van Beethovena, Mszę G-dur F. Schuberta, Mszę cecyliańską Ch. Gounoda, Mszę c-moll KV 427 i Mszę koronacyjną C-dur KV 317 W. A. Mozarta.

Wspólnie z dyrygentami Filharmonii Białostockiej, a następnie Opery i Filharmonii Podlaskiej, przygotował wiele dzieł oratoryjnych, m.in. Requiem W. A. Mozarta, G. Verdiego, J. Brahmsa i G. Fauré, Missa pro Pace W. Kilara, Stabat Mater A. Dvořáka, Carmen G. Bizeta, a także IX Symfonię L. van Beethovena. Pod jego kierownictwem Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku koncertował niemal w całej Europie oraz występował na wielu prestiżowych konkursach i festiwalach chóralnych, zbierając dobre recenzje i liczne laury.

Edward Kulikowski został nagrodzony brązowym i srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.


Zdjęcie: Dorota Pękacka

Dorota Pękacka — II dyrygent w latach 1994–2020

Absolwentka kierunku Wychowania Muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Wykładowca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1983 roku członek i korepetytor Chóru, a od 1994 roku drugi dyrygent.