Prezesi

Od 2023 — Marcin Filipowicz
2016 – 2023 Emilia Adamska
2009 – 2016 Krzysztof Czykier
2007 – 2009 Piotr Czajkowski
2006 – 2007 Adam Jasiński
2002 – 2006 Joanna Kopeć
1998 – 2002 Mirosław Sobecki
1997 – 1998 Michał Wierzbicki
1996 – 1997 Andrzej Druć
1994 – 1996 Joanna Kopeć
1993 – 1994 Edyta Jóźwik
1992 – 1993 Katarzyna Nadachewicz
1991 – 1992 Stanisław Rojecki
1990 – 1991 Zbigniew Czalej
1989 – 1990 Cezary Makarewicz
1988 – 1989 Mirosław Sobecki
1987 – 1988 Zofia Rząca
1986 – 1987 Artur Czarnecki
1985 – 1986 Mirosław Sobecki
1983 – 1985 Mirosław Biełaszko
1982 – 1983 Mirosław Sobecki
1981 – 1982 Dorota Zakarzecka
1978 – 1981 Marzenek Rysiński
1976 – 1978 Tadeusz Wierzbicki