Zarząd

Marcin Filipowicz — prezes zarządu
Magdalena Jarosz-Skiepko — wiceprezes zarządu
Jan Gromko — wiceprezes zarządu
Jakub Olszewski — skarbnik
Amelia Suchocka — sekretarz
Martyna Dudziuk — członek zarządu
Rafał Orłowski — członek zarządu