O nas

Chór Akademicki UwB istnieje od 1976 r. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest Agnieszka Panas.

Chór tworzą studenci, absolwenci i pracownicy uniwersytetu. Początkowo chór specjalizował się w wykonywaniu literatury muzycznej a cappella, następnie rozszerzył repertuar o dzieła oratoryjne. Od lat współpracuje z Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach, regularnie koncertuje też w kraju i na całym świecie z uznanymi artystami i orkiestrami symfonicznymi. Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w polskich i zagranicznych konkursach oraz na licznych festiwalach. W dniu 18 maja 2012 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie odebrał Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka w kategorii „nagroda artystyczna” będącej wyrazem uznania i docenieniem wieloletniego, spontanicznego i bezinteresownego wysiłku chórzystów w propagowaniu w Polsce i za granicą muzyki polskiej, sakralnej i polskich pieśni patriotycznych. Ważnym odnotowania był również udział w X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „The Singing World” (2012 r., St. Petersburg, Rosja). W tym prestiżowym międzynarodowym wydarzeniu artystycznym zespół został laureatem III nagrody w kategorii chórów mieszanych.

Zespół dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, także za granicą, m.in. we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wydał również trzy płyty kompaktowe: ,,Polskie kolędy i pastorałki”, ,,Musica Sacra” oraz ,,Pieśni polskie”. Dziś Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku jest wizytówką artystyczną nie tylko uczelni, ale także miasta i całego regionu. 11 czerwca 2022 r. chór świętował jubileusz 45-lecia istnienia zespołu.