Kontakt

CHÓR AKADEMICKI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
ul. Świerkowa 20
15-328 Białystok
tel. 607 527 626 lub 694 346 907
chor@uwb.edu.pl
www.chor.uwb.edu.pl
https://www.facebook.com/ChorUwB/